To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  UCZEŃ ED - KLASA 4-7
już niedostępne -
  UCZEŃ ED - KLASA 0-3
już niedostępne -

Zapraszam na wycieczkę do Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie.

W ramach wycieczki zapewniamy zajęcia o dla dwóch grup wiekowych:

- dla dzieci młodszych - klasa 0-3 - "Dotknij lasu" Spacer po kolekcjach botanicznych, lub wybranych fragmentach lasu. Dzieci skupiają się na dotykaniu drzew iglastych (igły kłujące, delikatne w dotyku, pachnące itp.). W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, możliwy pokaz fragmentu prezentacji, skupiającej się na głosach ssaków i ptaków, swobodna zabawa drewnianymi klockami, lub inne zajęcia plastyczne.

- dla dzieci starszych - klasa 4-7 - "Drewno: dla lasu dla ludzi, spacer po lesie": Zajęcia dotyczące roli drewna w życiu człowieka oraz lasu, połączone ze spacerem po lesie i przypomnieniem rozpoznawania 3-4 gatunków drzew. W przypadku BARDZO niesprzyjających warunków atmosferycznych część terenowa zajęć może być mocno zredukowana i zastąpiona multimedialną prezentacją dotyczącą wybranych gatunków ssaków i ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ich głosów.

Zajęcia dla młodszych zaczynają się o 12:30, natomiast dla starszych o 10:45.
Czas trwania zajęć to 80 minut.
Spotykamy się 30 minut przed zajęciami w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie.


Jeżeli pogoda będzie sprzyjać możemy spędzić czas przy ognisku.Zobacz również:

szkolenia szkolenia w 81-081 gdynia wydarzenia 81-081 Gdynia